Furkan Güney / 
Biz yaşarken çevrildi bizden sonrasının arsası
Diş köklerine acı dinamitleri
Düşük standart nöbetinde basılır
İki nesilde de hedefine değilen nasip
-Nin akabininde gece müziği:
Ya satın alınamaz bir göğüs büyütür ya
Gebe dizilenleri yoldan çevirirsin

Son saniyelerini düşünen itiraf
o da onlara dürüstçe.
İsterdik ki gönüllerimiz aynı telden titresin
hazzopulonun ölü camlarından
yardım kolileri
her gece bize taşınır ve içeriye bir kedi bırakılırdı
ters çevrilmiş sandalye dibi cinlerinin.
bunu bilmesinlerdi
ne iyi ettiniz de bizi yargıladınızlardı
Kuşun ucuzu bize konar

İyikötüye zaman tanıdım kuşatsın
geceyi çevreleyen kesik.
İki derviş bir pre’ ye oturur da
İki içi didik bir posta sığamazdı
Hal hatırın avlamadığı yürekler
yürür
Bilsem
senden kaçırdığım teşhisin bazencisi olmayacaktın
iyikötüye savaşmadın
Kötüye çattığın azar
yatıştı gece müzikleriyle
Kartpostallık görüntülerin
pis dalaşlarıdır mutluluğun dillenmesi
En klinik hasta /ben
tanıdım seni şimdilikte
Hırsımın galip
çıkmayışımın ezdiği
Kez Bakma Korosu:
pastişlere dadanmış / seni öyle sevmiş