Celal Sairfert / 


“Bunca uzak İzmir'ler rehnedildim ben burada."
Ece Ayhan

Ziya desibeliyle; fark etme, ye, gör has bahçeler meşrutiyet
birinci cihan harbine kölecek sen
böyle kanardı çoğumuz, yalan yok
faslını ermenice mimarileşecek izolasyon kalınlığı kış kısa
şatafat etsen kim çakışır iç anadoluda benzer kahra
ve şark illerinden istanbul uzviyet
silkinir sen sus bu türlüsüyle hin kısmısı tok
bir koşu gidiyordum ismi denk idi şunun bunun, herhangi
biçim kesişiyor hem aslı yok nefsimin, azımsa
kan kusuyor aynı körfeze
şarap açardım kim tartışa firkateyn, hücumbot öldürür
bir sen kandıra kamu bu hataya hepten az
saf tutalım güneş giren bük kendinize esrarı
sökün ediyor donanmasını
sık adımlarında dekametrik üç bahriyeli
raspa türüyor sancak tarafın etmiyor atmosfer vira
bunu gemileyin