Ege Özcan / 



Aleph, 
          galaksinin neopagan serserisi.
avazının çıkmadığı boşlukta
      uyduların bükülmüş antenlerini
Zen kadınlarına benzetiyor.
- astral bedeni ölü piksellerle dolu 
ensesindeki çarpık kıvılcımlar
ekran kartındaki nazar boncuklarına
akü asidi damlatıyor.    [F-> = -m.w2.x-> !
- bırak beni gideyim! ]]]]]]

11:24 / levh-i mahfuz 
sınırboyuakıncıbeyleri(15646534581378)

çembalonun sütunsuz buzultaşlarına bulaşmış benzol rayihalı izmaritleri
linyit ve turbayla takas ettiğin için bedesten fahişeleri yarlıgamayacak
annelerini. bunu görüp ona göre yeltenmeni özlerdim zira çamaşır 
kordonları da biliyor üzümgüneşlerinin kendini çözdüğü mecmu rotaları
kovankaçkını arılar çevriniyor ekspres dekovilleriyle taşlanmış perdesiz
çingene bulvarlarında. sağgörü fihristinde lepra x ile y sayılarının karelerinin
farkının pozitif değerinin karekökü olarak tanımlanıyor. dahası zamirleri
kaniş karumunun imtizaçsız evlatları olarak da bilinmektedir. on yedinin 
bilinmezliğine kök içinde bir iki yüz seksen sekiz düşüyor ikincil
gradodan. kök içinde on dört eksi iki kök kırk beş kere üç kök
iki artı kök on diyorlar sandukasına ağırşak oyulmuş mangır seriminde.
marşandiz şimendifer ve banliyö almangümüşü piryollerin abanoz bavullar opium ve absinthe ile değiştirildiği bağlamda tüketilebilecek sözcükler değillerdir. cümle çavlanın dirseğinden doğan kırk enikli vantrilok beygirleri ilençlerini fosforlu çinanasonlarına aksattıkça birtakım yünlerin iplikleri savrulur ve askı iplikçileri bitlenir ortamcı kahramanyakların.