Denge Esenterk / i. Apollon

buradaysa bluzu denizrengi
bilgi en iyi bayramda alınır
nerde filarmoni hepsi filbahri
filantropist filanteli
fileminyon filhakika

filigran filika filinkot filinta
filisti filmografi diloksera finalmente
çok zor içinde içtikçe duygular
hayvanları bulmalı buldukça hayvanlar
    Seçimler yap
    Kol bacak
    Sarı sıyah
    Deniz daha
    Deniz ormana
    bedeb beden
söylemiyorsun arasında
-------------------------------------şiva---------------------------------------------------------------kibele--------------------------


----------------------apollo----------------------

-------------------osiris-------------------

-----------göktengri-----------

-----yehova-----
-allah-
-
açık ve bulutsuz bir günde hepsini görebilikbelki başta acık korkan
et kemik kan atom
protein aminoa dukan
ben buraya geldikçe
kuş köpek ağaçkakan
ben meydana geldikçe fare ve yanardağlar
doğru soruyu ararsan


Bilmiyorum

ileri gidecek misin

Bilmiyorum

geri gidecek misin

Nilmiyorum

misin
ileri
Milmiyorum
dur
adın
geri
İlmiyorum

adım
iskemle
Bilmiyorum
masa
bilmiyorum
Bekle
Bilmiyorum


ii. Trakya

kollarımda tuttukça parmağım hangi dudakların üstünde bekledğim neyin karşısında meclis yerim yedikçe meydan okudukça yere

utan
utan

ven ben durdukça yerimden doğruldukça patikalara aradıkça mesafeler bazen kısadıkça herkes fincanlara verildikçe ergenler atılıyorum atılıyorum geceleri alkoller alıyorum çok yakın bir gelecek duruyor
kırmızı şarkılar şarkınıyor ırındıkça

utan
utan

kara tavşan zor dağıldıkça sevişme havası daha zor taze dizeleri karalandıkça yazmak rarara dedikçe daha zor sinsi düşünmemek kağıtlarla belki dadaha şok septikçe babam.

utan
utan

dön porno kendine aradabir durdukça kes membranlarını karın zarını pankreasını kızlık zarıntiharını kes

utan
utan
uzadıkça sev küçüldükçe sev dokunmadan sev karşının taksisini sevip karşılardan sev tap ağrıdıkça başın sessiz ol malarını iste burada ders çalışıyorumu

utan
utan

çok gördükçe köpekleri yere allaha adını sor varlığını his settir gör gördükçe settiklerini davullarını ve davutlarını pirinçlerini ve tokmaklarını rahat edersin kebap geçersin varlığına taptıkça tsk’nın taptıkça utan

utan
utan


iii. Hilmi Dolubardak

2015 Mali Yılına Ait Peygamberlik Faaliyetleri Bilançosu (Yüzdelik Dilimler Halinde)
GELİRLER
GİDERLER
30%
Vergi gelirleri
42 %
Özel faaliyet giderleri
14%
Emlak satış giderleri
3%
Pul ve damga giderleri
11%
Günah çıkarma bedeli
4%
Aforoz işlemlerine bağlı giderler
7%
Tapınakaltı kira gelirleri
12%
‘Gerçek islam’ kampanya giderleri
2%
Aylık üye aidatları
7%
Mecmua toplatma ve imha giderleri
15%
Belediye yardımları
4%
İkinci dereceden kayıplar
4%
Fitre/zekat/sadaka gelirleri
1%
Şeytan ayetleri
4%
Diğer makbuzlu bağışlar
3%
Temizlik ve hijyen giderleri
10%
Komisyon gelirleri
10%
Cihat kampanya giderleri
2%
Dolaylı vergiler
4%
Kumanya alımları


10%
Medya organlarına verilen reklam
TOPLAM GELİRLER
TOPLAM GİDERLER
100%
İŞLENMİŞTİR
100%
İŞLENMİŞTİR

hAKdin 3Ç15’te 1,499mn TL net kar açıklanmış bulunmaktadır. Ancak firmanın açıkladığı bu sonuç muhasebe değişikliği nedeni ile tahminlerimizin üzerinde görülmektedir. Firma, daha önceden bazı firmaların da yaptığı gibi, iştirak gelirlerini özkaynak yöntemi ile muhasebeleş-tirmeye başlamış olduğundan, bu değişikliğin konsolide finansallarına etkisi bulunmaktadır. Muhasebe değişikliği olmadan firmanın açıkladığı net kâr ise 1,394mn TL’ye denk gelmekte olup, bu rakam yılbaşı öngörümüz olan 1,359mn TL ve piyasa beklentisi olan 1,384mn TL’ye paralel görüntü çizmektedir. Operasyonel sonuçlar, beklenti dahilinde gerçekleşmiştir. 3Ç15’te net kâr yıllık %26 artış göstermiş olup, çeyreksel özkaynak kârlılığı %18’den %16,1’e gerilemiştir. Bu gerilemede net faiz gelirindeki düşüş etkili olmuştur. Swap giderleri ile düzeltildiğinde net faiz marjı 20 baz puan düşüş göstermiştir. Faiz maliyetlerindeki artış, TL kredi mevduat faiz makasının 53 baz puan daralmasına neden olmuştur. Komisyon gelirleri yıllık %20 artış göstererek toplam gelirlerin %10’unu oluşturmuştur. Yılbaşından bu yana komisyon geliri artışı %13 seviyesine yükselmiştir. En büyük gider dilimi olan faaliyet giderlerindeki artış ise yıllık %3 olarak gerçekleşmiştir. Takipteki krediler oranı %2,3 ile yatay seviyede kalmıştır. Net takipteki kredi oluşumu çeyreksel %13 artışla TL192mn TL olarak gerçekleşmiştir. Hem genel hem de kredi karşılıklarında çeyreksel olarak önemli bir değişim gözlenmemesi nedeni ile, karşılık riski oranları çeyrekler bazda yatay kalmıştır.
Bu şiir gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu şiirin herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya raporda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer şiirin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen raporu sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Kalkınım Filansman ve Menkul Değerler L.Ş., bu şiirin içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Kalkınım Filansman ve Menkul Değerler L.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu şiirde yer alan bilgiler “Kalkınım Falansman ve Menkul Değerler L.Ş.İ.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan

iv. Login

        username: jesustheking_00
        password: $123AlfaOmega456$v. Evren.exe


consol command: $ execute bingbang.tar.gz
file location: (drive) H: > mycomputer > myfiles >
execute: Universe 3.0.12 (beta)
file executing...
autorun file: setup.exe
setup initializing...
language package tr installing...
Otomatik baslatma icin lutfen herhangi bir tusa basiniz...
(Lutfen dikkat: Bu islemin geri donusu yoktur. Yeni bir evren olusturmak diskinizi formatlayarak kaydedilmemis evrenlerinizdeki bilgilerin kaybina yol acacaktir.)

setup files loading...

(Lutfen dikkat: Yeni bir evren olusturmak icin calisan uygulamalarin kapatilmasini bekleyiniz...)

Dikkat: Simulasyon baslatildiginda kontrol etmek icin yalnizca tanimli klavyenizi kullanabilirsiniz.
user interface settings loading...

Dikkat: Konsol yardimiyla verebileceginiz talimatlar icin lutfen kullanim kilavuzunuzun tamamini okumaniz onerilir. Bazi etkilesimler simulasyonda kalici hasarlara yol acabilir.
user interface being prepared...

Lutfen simulasyonu baslatmadan once kullanici sozlemesini dikkatle okuyup onaylayiniz. Sozlesme metnini goruntulemek icin kalvyenizde bulunan “R” tusuna basiniz.

Kullanici sozlesmesini onayliyor musunuz? y/n
usunuz? y/n

v. Logos, Hakikat ve Diğer meseleler
logos
süeter
liste
keleter
kronos
bütün
aslı
umarım
miletos
katiyen
ar akıt siki
geçiyoruz
kratos
çok fena
umutta ufuk
kimden aşa
pilates
nü keserler
umuyordu
çatışmacı
narkisos
iki yanında
anızın yakı
lık güdüleri
niobe
seçkinleri
dişlerini
geçirir
klitoros
bohça gibi
klar alles?
ufukta
toros kartal
teletabiut
durdukça u
arnheim
kozmos
anlarını
seçtikçe
ediyorduyu
narkos
rtdışına da
çizgi filmleri
gitse cehen
ipsos
defterlerimi
inde de var
taşakları
assos
uyandır
kafasını sal
da girse
behramkale
filo
arkaplanda
pırağda
pembepembe
kilo
kelimelerimi
sözcülerimi
harflerimi
fileto
uygulamala
testetabitut
adamın elleri
iki kilo
azdım içim
paradigması
çıkış
çizgileri
çıkış
filmografi
çıkış
monografi
çıkış
çin bu amcı
çıkış
trenbileti
çıkış
yolları
girmek için
iki kişilik pls
oy verdikçe
kolları kopar
aristoyu
sismografi
bitkinleri
ve bu bir
şirin şekilde
dirhemçeki
mudunu kayb
bilgisaylar
ğı indikçe ana
özçeki
geride bırak
birkaç lira i
90 derecede
aniçeki
nemin dibine
anten evini
kanadıkça
ilhamiçiçeki
odalarakapatt
paragraflarımı
fiillermoni
dünyadan
çıktıkça
kibeleyi
bekledikçe
filler mâni
uygulanan
karla kalplı
yanındaki
mani gani
akıttıkça
trakyada
çokça çokça
de yanıyor
filan yanıyor
r sizin an
penbe vücut
dölleri
yeşil
pamunk
naylon
bitkileri
akıt akıt
konuşma
istasyonları
çekme götü
geceleyin
dışgörünüşü
bakındıkça
sonuna kad
lmasıyla ka
elmesiyle k
n tepesinde
fiyonk
cümlelerimi
havuzun üs
gün geçirir
mihenk
birkaç lev
ve tabletler
felemenk
esta bien
birbirine bak
seçiyorum
esçiyorum
içiyorum
kıçıyorum
pelesenk
min armağ
anı kepenk
çaldıkça da
vol mötben
in önü seks
orkestrası


_